Patientinformation

Operationen

Operationen sker under narkos och tar cirka 2-3 timmar. Ingreppet inleds ofta med fettsugning och omformning av underhudsfett. Snitten kan läggas på olika sätt, antingen längs ljumskarna eller på insidan av låren. Vilken metod som passar bäst för dig bestäms i förväg tillsammans med din kirurg.

Efterförlopp

Efter operationen får du en gördel som bör användas dygnet runt i tre veckor och därefter tre veckor dagtid.

En vecka efter operationen får du komma på återbesök på mottagningen och därefter vid behov. Smärtan efter en operation varierar, men många upplever att det stramar och är svullet första veckorna. Alla patienter har i början en ordentlig känselnedsättning i det opererade området. Vanligtvis syr man med så kallad resorberbara trådar som löses upp av sig själva. Vid återbesöket avlägsnas eventuella utstickande trådar.

Du får recept på smärtstillande läkemedel som du kan hämta på Apoteket en vecka före din operation. För att minska risken för blodpropp ges ibland blodförtunnade sprutor efter operation. Oftast får du även antibiotika i förebyggande syfte.

Du kan återgå till arbetet cirka två veckor efter operation. Träning kan återupptas efter cirka 6-8 veckor och fullt ut efter tre månader.

En lårplastik är ett stort ingrepp där läkningen ibland tar tid p g a svårigheter med hygien och blodcirkulationen i området. Planera noggrant både för din arbets-situation och sociala aktiviteter så att du har tid med din rehabilitering för bästa resultat.

Hygien

Det är extra viktigt med god hygien. Duscha vid toalettbesök och lufta området varje dag.

Slutresultatet

De första veckorna följer vi läkningen på mottagningen, allt efter behov. I vissa fall bokas du in på en uppföljning efter tre månader, annars bokar du själv återbesök till din plastikkirurg sex månader efter din operation för att följa upp slutresultatet med fotodokumentation.

Du kommer för alltid att ha ärr där snitten gjorts. Även om snitten sys mycket noggrant kan de ibland bli lite breddökade och rodnade. I bästa fall blir ärren ett blekt brett streck. Ärrens utseende beror på olika faktorer som tidigare rök- och solvanor, hur du sköter om dem och tejpar efter operation, samt arvsanlag.

Viktigt är att du har realistiska förväntningar. Tänk på att resultatet varierar mellan olika