AK Nygart erbjuder lårplastik i världsklass

Lårplastik innebär att du sträcker huden och får en bättre form på låren. Anledningar till lårplastik kan vara vid viktnedgång som ledde till ökad hud.

Lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden. Det finns flera skäl till ett hudöverskott, exempelvis ökad ålder eller viktnedgång. Ibland kombinerar man lårplastik med fettsugning för att ge låren en smalare form.

Vad händer vid lårplastik?

Vid en konsultation angående lårplastik förmedlar du dina önskemål till en koordinator eller till plastikkirurgen, som på ett överskådligt sätt kan förklara hur ingreppet går till. Han eller hon gör sedan en bedömning av hur goda förutsättningarna är för en operation och vilket resultat som går att åstadkomma gällande lårplastik för just dig.

Det är mycket viktigt att du avstår helt från rökning minst fyra veckor före din lårplastik och lika länge efter operationen då rökning försämrar sårläkningen och ökar risken för infektion. Under en vecka före och en vecka efter din lårplastik ska du undvika att ta preparat som ökar blödningsbenägenheten, som t ex Magnecyl, Treo, Ipren, Omega 3 och E-vitaminkapslar.

 

*Vi vill understryka att lårplastik inte garanterar samma resultat för alla. Detta är individuella behandlingar vars resultat varierar från person till person.