Patientinformation

Operationen

Operationen sker under narkos med tillägg av lokalbedövning och tar cirka en till två timmar. Vid ingreppet görs ett antal små hudsnitt och överskottsfettet sugs bort med hjälp av en lång trubbig kanyl. Därefter sys hålen ihop och täcks med kirurgisk tejp. Du får en elastisk gördel eller ett förband som täcker operationsområdet. Efter operationen stannar du normalt kvar på vårdavdelningen tre till sex timmar för omvårdnad och smärtlindring. Vid större fettsugningar stannar du kvar på kliniken över natten. Planera för att någon vän eller anhörig kan komma och hämta dig när du skrivs ut från kliniken.

Efterförlopp

Första dygnen efter operationen kan det komma lite sårvätska ur snitten innan de läker ihop. Detta är helt normalt. Alla patienter får mer eller mindre ömmande blåmärken och svullnader i operationsområdet. De flesta patienter tycker att det mesta av svullnaden har lagt sig efter ca tio dagar.

Det är normalt att känna sig både matt och lite påverkad de första dagarna efter ingreppet. Du bör dock röra på dig, även om ansträngande fysisk aktivitet de första veckorna inte är lämpligt. Fysisk aktivitet ökas successivt. Stödgördeln används dag och natt i tre veckor och sedan ytterligare i tre veckor på dagtid. Tänk på att använda tejp eller solskyddskräm med hög solskyddsfaktor på de små ärren under de första sex månaderna.

Stygnen avlägsnas efter sex till tio dagar. Den första tiden efter en fettsugningsoperation känns huden ofta bedövad och det kan ta upp till några månader innan känseln åter är normal. Slutresultatet bedöms cirka sex månader efter ingreppet vid återbesök hos din plastikkirurg.

Risker och eventuella problem

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga men du bör känna till att en försämrad hudelasticitet kan ge ojämnheter i huden, veckbildning eller indragningar. Därför är det viktigt med en riktig bedömning av huden innan operationen. Den vanligaste orsaken till att man inte är nöjd med ett estetiskt ingrepp är att man inte hade realistiska förväntningar på ingreppet.

Vid all kirurgi finns en risk för blödning och infektion vilket dock är mycket ovanligt vid fettsugning. En risk finns också för blodproppsbildning i ben eller lungor och därför ges vid behov blodförtunnande läkemedel för att minska denna risk. Använder du p-piller eller andra hormonpreparat eller har en ökad benägenhet i släkten för att få blodproppar måste detta diskuteras med din läkare före operationen.