Mått och (över)vikt

BMI-uträknare?

Nedanför kan du sätta din vikt och höjd och få dit BMI uträknat, så du kan se, om du eventuellt behöver  gå ner i vikt innan du ev utför en operation.

BMI definitioner er:
Undervikt under 18,5
Normal vikt 18,5 – 24,9
Övervikt 25,0 – 29,9
Svår övervikt 30,0 – 39,9
Extrem övervikt över 40,0