Patientinformation

Operationen

Operationen sker under narkos och tar cirka två timmar. Ingreppet inleds ofta med fettsugning och omformning av underhudsfett. Snitten läggs på insidan av armen, från armhåla ner till armveck.

Efterförlopp

Efter operationen stannar du på vårdavdelningen över dagen.

En vecka efter operationen får du komma på återbesök på mottagningen och därefter vid behov. Smärtan efter en operation varierar, men många upplever att det stramar och är svullet första veckorna. Alla patienter har i början en ordentlig känselnedsättning i det opererade området. Vanligtvis syr man med så kallad resorberbara trådar som löses upp av sig själva. Vid återbesöket avlägsnas eventuella utstickande trådar.

Du kan återgå till arbetet cirka 2-3 veckor efter operation. Träning kan återupptas efter cirka 6-8 veckor och fullt ut efter tre månader.

Slutresultatet

De första veckorna följer vi läkningen på mottagningen, allt efter behov. I vissa fall bokas du in på en uppföljning efter tre månader, annars bokar du själv återbesök till din plastikkirurg sex månader efter din operation för att följa upp slutresultatet med fotodokumentation.

Du kommer för alltid att ha ärr där snitten gjorts. Även om snitten sys mycket noggrant kan de ibland bli lite breddökade och rodnade. I bästa fall blir ärren ett blekt brett streck som vid normalt armläge är dolt. Ärrens utseende beror på olika faktorer som tidigare rök- och solvanor, hur du sköter om dem och tejpar efter operation, samt arvsanlag.

Viktigt är att du har realistiska förväntningar. Tänk på att resultatet varierar mellan olika individer bl a beroende på skillnader i arvsanlag, hudens kvalitet och elasticitet.