Patientinformation

Operationen

När du kommer till vårdavdelningen på operationsdagens morgon så hjälper vårdpersonalen dig att prova ut en BH och eventuellt en gördel. Om du kommer genomgå en bröstrekonstruktion med så kallad fri mikrokirurgisk teknik så provas även stödstrumpor ut, dessa minskar risken för blodpropp. Plastikkirurgen fotograferar och ritar över operationsområdet, därefter träffar du vår anestesiläkare för samtal om narkosen. Det finns även möjlighet att träffa vår anestesiläkare för ett förberedande samtal innan operationen.

Efterförlopp

Du stannar på vårdavdelningen 2-4 dygn, beroende på vilken operationsteknik som du genomgått. Du kommer att få kontinuerlig smärtlindring, första tiden kanske en spruta behövs och därefter lite starkare värktabletter. Har du genomgått en bröstrekonstruktion med vävnad från rygg eller buk så kommer bröstet att täckas med en värmekudde för att hållas varmt, annars så har du enbart en sport-bh som stöd. Maggördel behövs om du genomgår rekonstruktion med vävnad från buken, denna ska du bära som stöd under minst sex veckor.

Observationer och kontroller av bröstet kommer att genomföras kontinuerligt under vårdtiden. Redan dagen efter operationen är du uppe och går en promenad i korridoren. Du kommer därefter öka på dina promenader och efter ca 3-4 veckor kommer du att orka gå en längre, aktiv-are långpromenad. Bukmuskelträning upptas efter cirka tre månader om mikrokirurgisk teknik med vävnadsförflyttning från buken använts.

Du får givetvis ta emot besök under vårdtiden, inga direkta besökstider finns då du vanligtvis ligger på ett eget rum. Sjukskrivningsperioden varierar från ca 3-6 veckor. Du kommer också att ha regelbunden kontakt för återbesök på mottagningen hos våra sjuksköterskor och din plastikkirurg.

För att minska risken för blodpropp kommer du att få Fragmin, en blodförtunnande injektion under ca en vecka efter ingreppet.

Risker och eventuella problem

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga. Komplikationer som kan förekomma i samband med operationen är främst efterblödning och senare infektion kring implantatet. Det är mycket ovanligt med blödningar som kräver en kirurgisk åtgärd. Antibiotika ges alltid i förebyggande syfte under operationen. Specifika risker vid bröstrekonstruktion och bröstimplantat är för kraftig kapselbildning kring implantatet. Kapselbildningen kan orsaka lätt formförändring till ordentlig fasthet i bröstet. Kapselbildning kan kräva en kirurgisk åtgärd. Andra risker är
lodcirkulationsstörning i det nya bröstet om mikrokirurgisk teknik använts.