Silikonbröst i Malmö hos AK Nygart- Patientinformation

På AK Nygart är vi experter på silikonbröst i Malmö. På denna sida hittar du all information gällande förloppet kring operation i Malmö för silikonbröst.

Operationen

Operationen i Malmö sker under narkos och tar cirka en timme. Implantatet kan placeras bakom eller framför bröstmuskeln. Plastikkirurgen beslutar vilket alternativ som är lämpligt gällande silikonbröst efter dina anatomiska förutsättningar. Din egen bröstkörtelvävnad ligger alltid framför implantatet och silikonbröst försvårar inte möjligheten för självundersökning av bröstet eller amning. Det går också bra att utföra mammografi men informera röntgenpersonalen om att du har implantat eller silikonbröst. Snittet i huden är cirka fem cm långt och placeras oftast i hudvecket under bröstet.

Efter operationen stannar du normalt kvar på vårdavdelningen i Malmö tre till sex timmar för omvårdnad och smärtstillning. Du kan så fort du vaknar efter operationen lyfta armarna över huvudet och tänja på bröstmusklerna. Upprepa detta flera gånger dagligen första dagarna (överdriven aktivitet skall dock undvikas). Du kan sedan gå hem senare på operationsdagen. Planera gärna för att någon kan komma och hämta dig. Du kan inte själv köra bil hem på operationsdagen.

Efterförlopp

Vi rekommenderar värktabletter efter operationen och ett e-recept skickas till Apoteket i god tid så att du kan hämta ut tabletterna innan operationen. På operationsdagen får du prova ut en sport-bh som kommer att bli ett stödförband under cirka sex veckor. Denna bh får du utan kostnad av oss. Dagen efter operationen kan du ta av bh:n och duscha. Kompresserna vid snittet kan du ta bort dagen efter operationen. Kirurgtejpen närmast snittet sitter kvar till första återbesöket som sker efter cirka en vecka. Under återbesöket kontrollerar sköterskan läkningen och klipper bort yttre trådar. Stygnen i och under huden försvinner av sig själv. För optimal ärrläkning rekommenderar vi att ha kirurgtejp på ärren under ett halvår. Byt tejpen varannan vecka. Första månaderna är det normalt att brösten känns ömma, stumma och svullna men detta avtar successivt. Sport och träning kan återupptas efter cirka 3-6 veckor. Undvik träning av bröstmuskulaturen och rörelser som tänjer ärren de tre första månaderna.

Efter cirka sex månader bedöms slutresultatet vid ditt återbesök hos din plastikkirurg i Malmö.

Risker och eventuella problem

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga gällande silikonbröst. Komplikationer som kan förekomma i samband med operationen är främst efterblödning och senare infektion kring implantatet. Vid silikonbröst är det mycket ovanligt med blödningar som kräver kirurgisk åtgärd, men om detta ändå inträffar tillkommer ingen kostnad för åtgärd av detta. Antibiotika ges alltid i förebyggande syfte under operationen och generellt finns strikta rutiner för att i högsta möjliga grad undvika infektioner vid silikonbröst.

Specifika risker för bröstförstoring och silikonbröst i övrigt är kapselbildning kring implantatet. Om den bindvävshinna som bildas runt implantatet (kapsel) blir för kraftig (kapselkontraktur) kan det orsaka allt från en lätt formförändring till ordentlig fasthet och ömhet i bröstet. Detta kan kräva en kirurgisk åtgärd. En garanti mot kostnader i samband med en eventuell omoperation kan tecknas till en extra kostnad.

Andra risker är asymmetri i läkningsfasen, rotation av implantatet, veckbildning av protes-ytterhöljet och känselpåverkan runt ärret och i vissa fall även på andra delar av bröstet. De flesta implantattillverkarna lämnar numera livstidsgaranti på implantatens hållbarhet. Dock kan hållbarheten på bröstimplantaten variera, och räkna med att implantaten sannolikt kommer att behöva bytas ut eller att din egen bröstvävnad behöver korrigeras senare i livet.

På senare år har en ny orsak till s k sen sårvätskebildning uppmärksammats, s k BIA-ALCL. Det är en mycket ovanlig form av lymfom som i de flesta fall helt kan botas genom avlägsnande av implantatet och omgivande bindvävshinna. Forskning pågår om ALCL och dess eventuella samband med bröstimplantat. Akademikliniken är också anslutna till det kvalitetsregister för bröstimplantat (BRIMP) som SFEP (Svensk förening för estetisk plastikkirurgi) infört och som har som syfte att upptäcka problem i samband med bröstimplantat.

Om du upplever att brösten förändras på något sätt en längre tid efter operationen (smärta, svullnad etc) ska du alltid kontakta din plastikkirurg.