Patientinformation

Operationen

De speciella förberedelserna som gäller för operationen kan i vissa fall omfatta en mammografiundersökning. Men hos yngre kvinnor som inte har någon cancerhistoria i familjen görs inte mammografi rutinmässigt.

Operationen utförs under narkos och tar cirka en och en halv timme. Snitten läggs som ett upp och nedvänt ”T”, som går runt bröstvårtan och ner på den undre delen av bröstet samt utmed hudvecket under bröstet. Såren sys ihop med absor-berande stygn och tejpas med kirurgtejp. Som bandage används en sport-bh.

Efter operationen stannar du normalt kvar på vårdavdelningen tre till sex timmar för omvårdnad och smärtlindring, innan du kan åka hem samma dag. Planera för att någon vän eller anhörig kommer och hämtar dig.

Efterförlopp

Vanligtvis är svullnaden och värken som uppstår efter operationen lindrig, varför smärtstillande tabletter endast skrivs ut vid behov. Kirurgtejpen närmast snittet bör sitta kvar till återbesöket efter cirka en vecka. Det går bra att duscha efter cirka två dygn men behåll då tejpen på. Vid första återbesöket kontrollerar sköterskan läkningen och avlägsnar stygn.

För optimal läkning rekommenderar vi att du har kirurgtejp på ärren under ett halvår. Kirurgtejpen ska endast bytas ut var fjortonde dag. Byter du för ofta blir vävnaden sliten.

På operationsdagen utprovas en sport-bh som kommer att fungera som ett stödförband under de följande sex veckorna. Sport-bh:n får du utan kostnad av oss.

Sport och träning kan återupptas efter tre till sex veckor. Undvik armrörelser som tänjer ärren de första tre månaderna. Efter cirka sex månader bedöms slutresultatet vid ditt återbesök hos din plastikkirurg.

Risker och eventuella problem

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga. Men komplikationer som dock kan förekomma i samband med operationen är; blödning, en senare infektion och störd cirkulation. Rökstopp 1 månad före och 1 månad efter operationen.

Efter operationen upplever många patienter en något sämre känsel i själva bröstvårtan. Om mycket bröstkörtelvävnad avlägsnas kan amningsförmågan påverkas. Ärrens utseende varierar från patient till patient. Ärr kommer dock alltid att finnas kvar runt bröstvårtorna och nedanför dessa.