Patientinformation

Operationen

Operationen utförs under narkos och tar cirka två timmar. Små snitt görs i hårbotten varefter hud och muskler lösgörs från pannbenet vilket göra att musklerna kan sträckas och placeras i en ny position. Snitten som placeras i hårbotten blir därför helt osynliga efter operationen. Patienter som är bosatta långt ifrån kliniken stannar vanligtvis kvar ett dygn på kliniken. Dagen efter operationen tvättas håret och patienten får recept på smärtstillande tabletter och vid behov sjukintyg.

Efterförloppet

Svullnaden ökar vanligtvis de första tre till fyra dagarna efter operationen, därefter minskar svullnaden och blåmärken och de flesta patienter kan återgå till arbetet efter två till tre veckor. Kraftig fysisk aktivitet skall undvikas upp till en månad då det kan medföra ökad svullnad inom det opererade området. Efterkontroll av operationen sker på vår mottagning efter en till två veckor samt en efterföljande kontroll efter cirka tre till sex månader.

Risker och eventuella problem

Under första dygnet finns en liten risk för blödning och akut svullnad. Komplikationer är ovanliga men kan som vid all kirurgi förekomma. Pannan är domnad och stel under först tiden. Rörelseförmågan kan vara nedsatt på ena eller båda sidorna upp till några månader efter operationen. Detta normaliseras oftast helt och hållet därefter. Känseln i pannan återkommer successivt men det kan ta relativt lång tid, upp till ett år innan man ser slutresultatet. Enstaka små områden med förändrad känsel kan uppkomma. Begränsat håravfall som vanligtvis är temporärt kan ske vid snittet. Förskjutning av hårfästet är mycket ovanligt vid titthålskirurgi. Slutresultatet av din operation slutbedöms först efter sex månader.

Övrigt

För att bibehålla resultatet är det viktigt att du vårdar din hy, Akademikliniken har därför tagit fram ett hudvårdsprogram som gör att resultatet blir så bestående som möjligt. Besök gärna våra hudterapeuter för en konsultation redan innan din operation.