Patientinformation

Operationen

Operationen sker under narkos med tillägg av lokalbedövning och ingreppet tar cirka en timme. Vid övre ögonlocksplastik läggs snittet i globvecket och en hudoval avlägsnas. I undre ögonlocket läggs snittet utanför yttre ögonvrån i en liten naturlig hudrynka och följer sedan undre ögonlockets kant, precis under ögonhåren. I samband med detta omfördelas eller avlägsnas fett med så kallad fettransposition. Alternativt är ifyllnad med fett från någon annan kroppsdel, så kallad fettransplantation. Huden sys ihop med tunna nylontrådar som avlägsnas efter fyra till sex dagar. Vid dålig elasticitet i undre ögonlocken delas muskeln vid sidan av ögat, så kallad cantopexi, detta för att undvika nedåtdragning av undre ögonlocket.

Efterförloppet

Efter operationen stannar du kvar på kliniken ett par timmar för att vila med kylglasögon. Du kan duscha dagen efter ingreppet och du behöver inte ha något bandage. För att snabbare minska svullnad kan det vara bra att ligga med huvudet högt med en extra kudde.

När lokalbedövningseffekten försvinner känns ett beskedligt dunkande med ömhet i ögonen, men någon intensiv smärta brukar det aldrig vara. Redan några timmar efter ingreppet kan blåmärken uppstå. Dessa gör att man kan behöva vara borta från sociala kontakter under en vecka. Dessa blåmärken försvinner snabbt och redan efter två till tre dagar antar de en mer gulaktig ton. Efter 10-14 dagar har de i stort sett helt försvunnit.

Om en liten blodutgjutning uppstår i ögonvitan kan denna sitta kvar upp till tre veckor, dock är inte detta något som äventyrar operationsresultatet. Stygn-en avlägsnas fyra till sex dagar efter operationen. En viss stelhet och känsla av dragning kan kvarstå ytterligare någon tid.

När stygnen är borttagna och huden är ordentligt läkt går det bra att använda mascara. Detta kan ta drygt 2 veckor efter operationen.

Risker och eventuella problem

Den vanligaste orsaken till att resultatet inte blev det man förväntade sig är att patienten inte hade realistiska förväntningar på ingreppet. Vanligaste estetiska komplikationen är att det blir en liten formförändring av ögonspringan, så att något mer av själva ögonvitan syns i ögonspringan. Om draget i undre ögonlocket skulle vara för kraftigt kan yttre delen av ögonspringan bli nerdragen så att ögat ser ledsnare ut. Risken för infektion är minimal även efterblödningar är ovanliga – dock får alla patienter blåmärken. Allvarliga komplikationer är ovanligt.

Övrigt

Ett piggare och yngre utseende går att se redan efter att stygnen tagits bort. Slutresultatet bedöms efter sex månader. För att bibehålla resultatet är det viktigt att du vårdar din hy. Akademikliniken har tagit fram ett hudvårdsprogram som gör att resultatet blir så bestående som möjligt. Besök gärna våra hudterapeuter för en konsultation redan innan din operation.