Patientinformation

Förberedelser inför operationen

Vid ett ansiktslyft kan man framför allt påverka hakan och halslinjens utseende. Huden och underliggande muskulatur sträcks snett bakåt i riktning mot örat, men vid ett mellanansikts-lyft påverkas i första hand den mellersta delen av ansiktet, dvs. kindens mjukdelar flyttas upp vertikalt. När man åstadkommer en förflyttning rakt uppåt (vertikalt) av mjukdelarna i ansiktet, leder detta till att man på ett bra sätt kan ge patienten en fyllighet över okbenen, släta ut vecken mellan näsan och munvinklarna samt även uppnå en förbättring av så kallade låga kindpåsar (jowls). Naturligtvis kan man kombinera ett ansiktslyft med ett mellanansiktslyft. Dessa ingrepp kan också kombineras med andra ansiktsingrepp t.ex. pannlyft, ögonlocksplastiker samt fettsugningar och fettinjektioner. Till skillnad från ett ansiktslyft ger mellanansiktslyftet enbart ärr i munslemhinnan samt i tinningsregionen.

Operationen

Operationen utförs under narkos och tar cirka två till tre timmar. Snitt läggs på insidan av överläppen samt i hårbärande parti i tinningsregionen. Via snittet i munhålan, kan man lossa hud och underliggande vävnad i hela partiet nedanför undre ögonlocket i riktning mot munhålan samt ut över okbenet. Stygn, som förintas av sig själva, placeras därefter på ett sådant sätt att man åstadkommer en förskjutning av vävnaden från kinden i riktning rakt uppåt mot tinningsregionen. De stygn som används i munnen är också självförintande (resorberbara). Däremot används metallklämmor i hårbotten, vilka måste avlägsnas vid senare återbesök.

Efter operationen stannar patienten på vårdavdelningen över natten. På morgonen tvättas håret och eventuella dränageslangar avlägsnas. Det är viktigt att munnen sköljs regelbundet med desinficerande lösning (Corsodyl) under de första dagarna efter operationen. Du kommer även att få recept på avsvällande medicin (Betapred) samt värktabletter. De första dygnen efter operationen kan svullnaden öka, trots avsvällande medicin och värktabletter. Detta kan ge spännings-känsla och ömhet. Många patienter upplever även att det kan vara besvärande att tugga på grund av ömhet i tuggmuskulaturen, vilket är övergående. Första kontrollen efter hemgång sker på sköterskemottagningen en vecka efter operationen. Vi kontrollerar då att läkningen framskrider normalt. Efter två veckor avlägsnas metallklämmorna i hårbotten.

Efterförloppet

Svullnaden avtar successivt under de första fyra till sex veckorna efter operationen. Planera dina sociala och fysiska aktiviteter med hänsyn till detta. Första delen av din konvalescenstid kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Fysisk aktivitet bör begränsas till promenader. Efter tre veckor kan du successivt öka aktiviteterna. Vid kraftig ansträngning kan ansiktet svullna. Anpassa träning efter vad som känns bra. Undvik solning så länge som huden är missfärgad av blåmärken. Du bör även vara försiktig med intensiv solning de första sex månaderna efter operationen. Om du vistas i solen använd hög solskyddsfaktor under denna period. Läkningsför-loppet är individuellt. Du kan få hjälp av våra hudterapeuter i form av lymfdränagebehandling, vilken kan hjälpa svullnaden att lägga sig snabbare. Vid eventuell färgning av håret bör man undvika att få färgmedel i ärret i tinningen de första två månaderna efter operationen.

Risker och eventuella problem

Blödningar, infektioner, cirkulationspåverkan kan uppträda, men är relativt ovanliga komplikationer. En övergående svaghet i ansiktsnerven kan i enstaka fall uppträda, vilket som regel går över spontant när svullnaden lagt sig. Ibland ses även ett begränsat håravfall i tinningsregionen. Detta eventuella håravfalls slutresultat kan bedömas först efter åtta månader.

Slutresultatet

Tidigast sex månader efter operationen kan man få en uppfattning om slutresultatet. Vi denna kontroll träffar du din plastikkirurg. Tillsammans kan ni då titta på de fotografier som togs före operationen och jämföra med den aktuella situationen. Den vanligaste orsaken till att man inte är nöjd med ett estetiskt ingrepp är att man inte hade realistiska förväntningar på ingreppet. Därför är det mycket viktigt att du och din läkare har diskuterat dessa förutsättningar i förväg inför din operation. Naturligtvis varierar förutsättningar mellan olika patienter vad gäller slutresultatet. Som vi nämnde i inledningen har vi olika förutsättningar beroende på arv och miljö. Du kan dock själv påverka möjligheten att bibehålla ett bra slutresultat genom diet, motion samt det hudvårdsprogram som Akademikliniken utarbetat och som tillhandahålles av våra hudterapeuter. Vi rekommenderar att du träffar våra hudterapeuter för en konsultation redan före din operation.