Patientinformation

Operationen

En läppoperation sker normalt under narkos och tar cirka en timme, men tiden kan variera beroende på ingreppets omfattning. Du kan gå hem samma dag, oftast efter några timmars vila och omvårdnad.

Mindre korrigeringar kan utföras under lokalbedövning, till exempel vid injektionsbehandling av rynkor. Vid åldersrelaterade problem, som en lång överläpp, görs ett snitt vid näsans underkant. För att åtgärda neddragna mungipor kan en mungipelyftning göras genom ett vinklat snitt i och ovanför mungipan.

Större läppar kan åstadkommas på flera sätt. En metod är så kallad V-Y-plastik. På läppens insida lossas slemhinnan V-formigt och sys ihop Y-format. Då skjuts slemhinnan framåt. Det är vanligt att kombinera ingreppet med fettinjektioner. Fett tas från någon del av kroppen och efter en speciell rengöringsprocess kan det injiceras i läpparna.

Ytterligare en metod för ökad läppvolym är att injicera icke kroppsegna preparat, som till exempel hyaluronsyra. Med denna metod försvinner effekten efter cirka ett halvår. Det finns även många tillverkare av artificiella injektionspreparat, som ger permanenta effekter. Vanligtvis är man dock restriktiv med användning av dessa på grund av de bieffekter som preparaten kan ge.

Efterförloppet

Svullnaden ökar vanligtvis de första tre till fyra dagarna efter operationen, därefter minskar svullnaden och blåmärken och de flesta patienter kan återgå till arbetet efter två till tre veckor. Kraftig fysisk aktivitet skall undvikas upp till en månad då det kan medföra ökad svullnad inom det opererade området. Efterkontroll av operationen sker på vår mottagning efter en till två veckor samt en efterföljande kontroll efter cirka tre till sex månader.

Efterbehandlingar och kombinationsingrepp

Läppkirurgi kan kombineras med andra ansiktsingrepp, som ansiktslyft, pannlyft, ögonlocks-kirurgi, fettsugning, fettinjektioner och rynkinjektionsbehandling. Injektionsbehandling, som ej ger en permanent effekt, utförs av sjuksköterskor på Akademiklinikens mottagning. Problem med smårynkighet i huden runt munnen kan åtgärdas genom lokal behandling, till exempel med laser, kemisk peeling, hudslipning eller injektionsbehandling.

Vid fettinjektioner kan en del av fettet försvinna och injektionsbehandling kan behöva upprepas en eller flera gånger. Vanligtvis väntar man upp till sex måna-der med en andra injektionsomgång. Det är också individuella variationer när det gäller hur mycket fett som stannar kvar.

Risker och eventuella problem

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga. Små ojämnheter vid fettransplantation och infektion kan dock uppstå och kan åtgärdas och brukar inte påverkar slutresultatet.

Slutresultat

Det är viktigt att ha en realistisk förväntan på resultatet. Variationer kan förekomma beroende på hudens töjbarhet, samt naturligtvis patientens arvsanlag.