Patientinformation

Operationen

Operationen utförs under narkos och tar cirka tre till fyra timmar. Vanligtvis läggs ett snitt i tinningsregionen runt örat och i hårfästet. Ibland görs ett snitt under hakspetsen för att sy ihop den ytliga halsmuskeln. Vid behov avlägsnas även fettöverskott under hakan. En stor del av operationen ägnas åt att förskjuta hud, underhudsfett och muskulatur uppåt.

Operationen avslutas med att avlägsna överskottshud runt öronen. Huden sys ihop med en tunn tråd runt öronen och metallklamrar fästs i hårbotten. Oftast används dränageslangar under det första dygnet.

Efterförloppet

Patienten stannar på vårdavdelningen över natten. På morgonen efter operationen tvättas håret och eventuella dränageslangar avlägsnas. De första dygnen efter operationen kan svullnaden öka något vilket kan ge en spänningskänsla och ömhet i ansiktet.

Första kontrollen sker på sköterskemottagningen cirka en vecka efter operationen då stygnen runt öronen avlägsnas. Efter ytterligare en vecka vid ett andra besök hos sköterskorna tas res-terande stygn och metallklamrar bort.

Rök inte och undvik stark sol den första tiden efter operationen. Ta inte heller några mediciner som innehåller acetylsalicylsyra två veckor före operationsdagen eller en vecka efter operationsdagen.

Läkningsförloppet är individuellt, men normalt är att svullnader och blåmärken minskar snabbt de första tre veckorna. De första tre veckorna efter operationen kan upplevas som psykiskt påfrestande. Planera endast för lättare fysisk aktivitet. Vid kraftig ansträngning kan ansiktet svullna något, anpassa därför träning till vad som känns bra.

Det är normalt att ha minskad känsel runt öronen efter operationen men detta avtar successivt under första halvåret. Använd solskydd med hög faktor på ärren under det första halvåret. Färgning av håret bör undvikas tre månader efter operationen för att skydda ärren. Slutresultatet bedöms vid ett läkarbesök 6-10 månader efter operationen.

Risker och eventuella problem

Komplikationer är ovanliga. Dock innebär kirurgi alltid en form av risk även om den oftast är mycket liten. Komplikationer som du bör känna till i samband med operationen är; blödning, infektion, cirkulationsstörningar och känselpåverkan. En övergående svaghet i ansiktsnerven kan i enstaka fall uppträda. Även ett begränsat håravfall vid snitten kan förekomma.

Slutresultat

Det är viktigt att ha en realistisk förväntan på resultatet. Variationer kan förekomma beroende på hudens elasticitet, samt naturligtvis patientens arvsanlag.

För att hjälpa till att bibehålla resultatet är det viktigt att du vårdar din hy. Akademikliniken har därför utarbetat ett hudvårdsprogram med medicinska produkter. Besök gärna våra hudtera-peuter för en konsultation redan innan din operation.